Voordelen AEO-certificaat


Sinds september 2011 is Socar Shipping AEO gecertificeerd. Met de introductie van het AEO-certificaat kent de douane twee goederenstromen: goederen van gecertificeerde bedrijven en goederen van niet-gecertificeerde bedrijven. De faciliteiten die samenhangen met het AEO-certificaat zijn:


  • minder fysieke- en documentcontrole
  • voorrang bij controles
  • de houder van een certificaat kan vragen of een controle op een bepaalde plaats kan plaatsvinden

Vanaf 1 juli 2009 krijgen de houders van de certificaten Veiligheid en het gecombineerde certificaat Douanevereenvoudigingen en Veiligheid extra faciliteiten:

 

  • ze krijgen vooraf een kennisgeving over controles
  • ze hoeven minder gegevens te verstrekken in aangiftes